Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Free-mind haar best doet om alle informatie en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Free-mind aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op deze website.

Ik ben geen arts, psycholoog of psychiater. 
Een Lifecoach stelt geen diagnose en behandelt deze ook niet.
Met psychische klachten dien je je te wenden tot je huisarts welke zorg dient te dragen voor een juiste doorverwijzing. 
Een Lifecoach is niet verantwoordelijk voor je probleem of coachvraag. Dit blijf je ten alle tijden zelf.

Een Lifecoach begeleidt en ondersteunt je bij je coachvraag.
Heb je (psychische) klachten dan dien je hiervoor een therapeut te zoeken die diagnosticeert en wetenschappelijke methoden aanbiedt op basis van je klacht/probleem.

*Een therapeut richt zich op het minimaliseren van de problematiek in een zo kort mogelijke tijd.
Zodat de patiënt zich weer zelfstandig kan redden. 
Dit doet een Lifecoach niet
Een Lifecoach richt zich vooral op het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en niet op gediagnosticeerde problematiek.

Copyright

Alle content op deze website is eigendom van Free-mind. Alle teksten en foto’s zijn van eigen hand tenzij andere bronnen zijn vermeld. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Free-mind.