Deze prognose bestaat uit 3 kaarten; een kaart over het verleden, een kaart over het heden en een kaart over de toekomst. De kaart over het verleden geeft aan wat er achter je ligt aan levenslessen en wat je ervan hebt mogen leren. De kaart over het heden geeft aan wat je aan het loslaten bent en wat je aan het creëren bent. De kaart over de toekomst geeft aan wat je kunt verwachten met wat je aan het creëren bent. Ik maak voor deze legging gebruik van Engelentherapie-kaarten.